Danh sách

Lirnac

0
Lirnac - SĐK VN-10523-10 - Thuốc khác. Lirnac Viên nén - Perindopril tert Butylamin

Biorindol 2

0
Biorindol 2 - SĐK VN-12193-11 - Thuốc khác. Biorindol 2 Viên nén không bao - Perindopril tert Butylamin

Biorindol 4

0
Biorindol 4 - SĐK VN-12194-11 - Thuốc khác. Biorindol 4 Viên nén không bao - Perindopril tert Butylamin

Coversyl 2mg

0
Coversyl 2mg - SĐK VN-6282-02 - Thuốc tim mạch. Coversyl 2mg Viên nén - Perindopril tert Butylamin

Coversyl 4mg

0
Coversyl 4mg - SĐK VN-6283-02 - Thuốc tim mạch. Coversyl 4mg Viên nén - Perindopril tert Butylamin

Coversyl 8mg

0
Coversyl 8mg - SĐK VN-1899-06 - Thuốc tim mạch. Coversyl 8mg Viên nén-8mg - Perindopril tert Butylamin

Coversyl 4mg

0
Coversyl 4mg - SĐK VN-3071-07 - Thuốc tim mạch. Coversyl 4mg Viên có rãnh chia-4mg - Perindopril tert Butylamin

Cadovers

0
Cadovers - SĐK VD-4522-07 - Thuốc tim mạch. Cadovers Viên nén - Perindopril tert Butylamin

Cadovers

0
Cadovers - SĐK VD-4523-07 - Thuốc tim mạch. Cadovers Viên nén - Perindopril tert Butylamin
Thuốc Dorover - SĐK VD-3556-07

Dorover

0
Dorover - SĐK VD-3556-07 - Thuốc tim mạch. Dorover Viên nén - Perindopril tert Butylamin