Danh sách

Dolargan 100mg/2ml

0
Dolargan 100mg/2ml - SĐK VN-11315-10 - Thuốc khác. Dolargan 100mg/2ml Dung dịch tiêm - Pethidine Hydrochloride

Pethidine Inj 50mg/1ml

0
Pethidine Inj 50mg/1ml - SĐK VN-2464-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pethidine Inj 50mg/1ml Dung dịch tiêm-50mg/ml - Pethidine hydrochloride

Pethidine Injection BP 100mg/2ml

0
Pethidine Injection BP 100mg/2ml - SĐK VN-0982-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pethidine Injection BP 100mg/2ml Dung dịch tiêm-100mg/2ml - Pethidine hydrochloride

DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml

0
DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml - SĐK VN-15860-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. DBL Pethidine Hydrochloride 100mg/2ml Dung dịch tiêm - Pethidine Hydrochloride
Thuốc Dolcontral 50mg/ml - SĐK VN-11274-10

Dolcontral 50mg/ml

0
Dolcontral 50mg/ml - SĐK VN-11274-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolcontral 50mg/ml Dung dịch tiêm - Pethidine Hydrochloride