Danh sách

Rectiphlo

0
Rectiphlo - SĐK VD-30424-18 - Thuốc tim mạch. Rectiphlo Viên nén bao phim - Phân đoạn flavonoid tinh khiết dạng vi hạt chứa diosmin và hesperidin (91) tương ứng Diosmin 450mg ; Hesperidin 50mg

Henex

0
Henex - SĐK VD-30810-18 - Thuốc tim mạch. Henex Viên nén bao phim - Phân đoạn flavonoid tinh khiết dạng vi hạt chứa diosmin và hesperidin (91) tương ứng Diosmin 450mg; Hesperidin 50mg