Danh sách

Thuốc Piascledine - SĐK VN-2048-06

Piascledine

0
Piascledine - SĐK VN-2048-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Piascledine Viên nang-300mg - Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu quả bơ & dầu đậu nành 300 mg phần không xà phòng hóa dầu quả bơ 100 mg, phần không xà phòng hóa dầu đậu nành 200 mg
Thuốc Piascledine - SĐK VN-2048-06

Piascledine

0
Piascledine - SĐK VN-16540-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Piascledine Viên nang cứng - Cao toàn phần không xà phòng hóa dầu quả bơ & dầu đậu nành 300 mg phần không xà phòng hóa dầu quả bơ 100 mg, phần không xà phòng hóa dầu đậu nành 200 mg