Danh sách

Thuốc Dạ dày tá tràng-f - SĐK VD-25009-16

Dạ dày tá tràng-f

0
Dạ dày tá tràng-f - SĐK VD-25009-16 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Dạ dày tá tràng-f Viên nang cứng - Phèn chua 500 mg; Mai mực 274 mg; Cao khô Huyền hồ sách (tương đương Huyền hồ sách 126 mg) 40 mg