Danh sách

Gardenal 10mg

0
Gardenal 10mg - SĐK VD-30531-18 - Thuốc hướng tâm thần. Gardenal 10mg Viên nén - Phenobarbital 10 mg

Phenobarbital 10 mg

0
Phenobarbital 10 mg - SĐK VD-14179-11 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 10 mg Hộp 1 lọ x 500 viên nén - Phenobarbital 10 mg

Garnotal 10

0
Garnotal 10 - SĐK VD-31519-19 - Thuốc hướng tâm thần. Garnotal 10 Viên nén - Phenobarbital 10 mg