Danh sách

Phenobarbital 100 mg

0
Phenobarbital 100 mg - SĐK VD-20644-14 - Thuốc hướng tâm thần. Phenobarbital 100 mg Viên nén - Phenobarbital 100 mg

Gardenal 100mg

0
Gardenal 100mg - SĐK VD-29163-18 - Thuốc hướng tâm thần. Gardenal 100mg Viên nén - Phenobarbital 100 mg
Thuốc Garnotal - SĐK VD-24084-16

Garnotal

0
Garnotal - SĐK VD-24084-16 - Thuốc hướng tâm thần. Garnotal Viên nén - Phenobarbital 100 mg