Danh sách

Penicilin V kali 400.000 IU

0
Penicilin V kali 400.000 IU - SĐK VD-25356-16 - Thuốc khác. Penicilin V kali 400.000 IU Viên nén - Phenoxymethylpeni cilin (dưới dạng Phenoxymethylpeni cilin kali) 400.000IU