Danh sách

WIN F

0
WIN F - SĐK VNA-4342-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. WIN F Viên nén - Acetaminophen, Phenylpropanolamine hydrochloride, Chlorpheniramine maleate

PhaThigen

0
PhaThigen - SĐK VNA-4741-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. PhaThigen Viên nén - Acetaminophen, Phenylpropanolamine hydrochloride, Chlorpheniramine maleate
Thuốc Bilucol - SĐK VNA-4723-02

Bilucol

0
Bilucol - SĐK VNA-4723-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bilucol Viên nén - Acetaminophen, Phenylpropanolamine hydrochloride, Chlorpheniramine maleate