Danh sách

Thuốc Spaminol 80mg - SĐK VNB-0757-03

Spaminol 80mg

0
Spaminol 80mg - SĐK VNB-0757-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Spaminol 80mg Viên bao phim - Phloroglucinol

Phloroglucinol 40mg

0
Phloroglucinol 40mg - SĐK VD-2070-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Phloroglucinol 40mg Thuốc tiêm - Phloroglucinol

Phlorg 80

0
Phlorg 80 - SĐK VNB-1576-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Phlorg 80 Viên nén bao phim - Phloroglucinol

Flomate tablet

0
Flomate tablet - SĐK VN-1141-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Flomate tablet Viên nén bao phim-80mg - Phloroglucinol

Cbispasmo

0
Cbispasmo - SĐK VN-10067-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Cbispasmo Viên nén bao phim - Phloroglucinol

Nawpasfor

0
Nawpasfor - SĐK VN-14107-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Nawpasfor Viên nén bao phim - Phloroglucinol

Nawpasfor

0
Nawpasfor - SĐK VN-14107-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Nawpasfor Viên nén bao phim - Phloroglucinol

Flomate

0
Flomate - SĐK VN-13522-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Flomate Viên nén bao phim - Phloroglucinol