Danh sách

Thuốc PS-IQ - SĐK 7152/2014/ATTP-XNCB

PS-IQ

0
PS-IQ - SĐK 7152/2014/ATTP-XNCB - Thực phẩm chức năng. PS-IQ Viên nang mềm - Phosphatidylserine 25 mg DHA (Docosahexaenoic acid) 50 mg EPA (Eicosapentaenoic acid) 10 mg Linoleic Acid 97 mg Gamma Linoleic acid (GLA) 15 mg Vitamin E 10 mg AT* (15 IU)