Danh sách

Tonadione Inj

0
Tonadione Inj - SĐK VN-16240-13 - Thuốc có tác dụng thúc đẻ cầm máu sau đẻ và chống đẻ non. Tonadione Inj Nhũ dịch tiêm - Phytonadione 10mg/ml