Danh sách

Farlita 15

0
Farlita 15 - SĐK VN-9987-10 - Thuốc khác. Farlita 15 Viên nén - Pioglitazone HCl

Glypio Tablets 30mg

0
Glypio Tablets 30mg - SĐK VN-6822-08 - Thuốc khác. Glypio Tablets 30mg Viên nén - Pioglitazone HCl

Pioglite 30mg

0
Pioglite 30mg - SĐK VN-11050-10 - Thuốc khác. Pioglite 30mg Viên nén - Pioglitazone HCl

Piozulin 15

0
Piozulin 15 - SĐK VN-11844-11 - Thuốc tác dụng đối với máu. Piozulin 15 Viên nén không bao - Pioglitazone HCl