Danh sách

Viciperan

0
Viciperan - SĐK VD-19058-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viciperan Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 1 g

Viciperan

0
Viciperan - SĐK VD-19058-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viciperan Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 1 g

Piperacilin VCP

0
Piperacilin VCP - SĐK VD-19056-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Piperacilin VCP Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 1 g

Piperacilin VCP

0
Piperacilin VCP - SĐK VD-19056-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Piperacilin VCP Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 1 g