Danh sách

Perlita

0
Perlita - SĐK VD-19507-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Perlita Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 4 g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5 g

Zobacta 4,5g

0
Zobacta 4,5g - SĐK VD-20747-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zobacta 4,5g Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 4 g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5 g

Vitazovilin 4,5g

0
Vitazovilin 4,5g - SĐK VD-22246-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vitazovilin 4,5g Thuốc bột pha tiêm - Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 4 g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5 g