Danh sách

Saditazo

0
Saditazo - SĐK VN-19526-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Saditazo Bột pha tiêm - Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g

Penzobact 4/0,5g

0
Penzobact 4/0,5g - SĐK VN-19351-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Penzobact 4/0,5g Bột pha tiêm - Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g

Tesam

0
Tesam - SĐK VN-20404-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tesam Bột đông khô pha tiêm - Piperacillin (dưới dạng Piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g

Tazocin

0
Tazocin - SĐK VN-20594-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tazocin Bột đông khô pha tiêm - Piperacillin (dưới dạng Piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g
Thuốc Tazopelin 4

Tazopelin 4,5g

0
Tazopelin 4,5g - SĐK VD-20673-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tazopelin 4,5g Thuốc bột pha tiêm - Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g