Danh sách

Atipiracetam plus

0
Atipiracetam plus - SĐK VD-30303-18 - Thuốc hướng tâm thần. Atipiracetam plus Viên nang cứng - Piracetam 400 mg; Cinnarizin 25 mg

Stufort Cap

0
Stufort Cap - SĐK VD-14374-11 - Thuốc hướng tâm thần. Stufort Cap Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 10 viên nang. Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang - Piracetam 400 mg, Cinnarizin 25 mg

Decinax

0
Decinax - SĐK VD-29016-18 - Thuốc hướng tâm thần. Decinax Viên nang cứng - Piracetam 400 mg; Cinnarizin 25 mg
Thuốc Kacetam plus - SĐK VD-21316-14

Kacetam plus

0
Kacetam plus - SĐK VD-21316-14 - Thuốc hướng tâm thần. Kacetam plus Viên bao phim - Piracetam 400 mg; Cinnarizin 25 mg
Thuốc Maxxviton Plus - SĐK VD-22115-15

Maxxviton Plus

0
Maxxviton Plus - SĐK VD-22115-15 - Thuốc hướng tâm thần. Maxxviton Plus Viên nang cứng - Piracetam 400 mg; Cinnarizin 25 mg