Danh sách

Tazoic

0
Tazoic - SĐK VD-31132-18 - Thuốc hướng tâm thần. Tazoic Viên nang cứng (Đỏ-Trắng) - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg

Pizin-AM

0
Pizin-AM - SĐK VD-30787-18 - Thuốc hướng tâm thần. Pizin-AM Viên nén - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg

Piraxnic

0
Piraxnic - SĐK VD-30821-18 - Thuốc hướng tâm thần. Piraxnic Viên nang cứng (hồng-trắng) - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg

Qbicetam

0
Qbicetam - SĐK VD-27996-17 - Thuốc hướng tâm thần. Qbicetam Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg

Piraxnic

0
Piraxnic - SĐK VD-28756-18 - Thuốc hướng tâm thần. Piraxnic Viên nén bao phim - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
Thuốc Zielinsk - SĐK VD-21071-14

Zielinsk

0
Zielinsk - SĐK VD-21071-14 - Thuốc hướng tâm thần. Zielinsk Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
Thuốc Viavan - SĐK VD-28142-17

Viavan

0
Viavan - SĐK VD-28142-17 - Thuốc hướng tâm thần. Viavan Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
Thuốc Cinacetam - SĐK VD-30240-18

Cinacetam

0
Cinacetam - SĐK VD-30240-18 - Thuốc hướng tâm thần. Cinacetam Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
Thuốc Stufort cap - SĐK VD-27014-17

Stufort cap

0
Stufort cap - SĐK VD-27014-17 - Thuốc hướng tâm thần. Stufort cap Viên nang cứng (trắng ngà-trắng ngà) - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
Thuốc Pirizatam - SĐK VD-28335-17

Pirizatam

0
Pirizatam - SĐK VD-28335-17 - Thuốc hướng tâm thần. Pirizatam Viên nang cứng - Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg