Danh sách

Orilope 800mg

0
Orilope 800mg - SĐK VD-11675-10 - Thuốc khác. Orilope 800mg - Piracetam 800mg

Agicetam

0
Agicetam - SĐK VD-11492-10 - Thuốc khác. Agicetam - Piracetam 800mg

Piroton 800

0
Piroton 800 - SĐK VD-19770-13 - Thuốc hướng tâm thần. Piroton 800 Viên nén dài bao phim - Piracetam 800mg

Neuropyl 800

0
Neuropyl 800 - SĐK VD-30236-18 - Thuốc hướng tâm thần. Neuropyl 800 Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Nooapi 800

0
Nooapi 800 - SĐK VD-30220-18 - Thuốc hướng tâm thần. Nooapi 800 Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Dorabep

0
Dorabep - SĐK VD-30717-18 - Thuốc hướng tâm thần. Dorabep Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Retento-800

0
Retento-800 - SĐK VN-16154-13 - Thuốc hướng tâm thần. Retento-800 Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Piracetam-Egis

0
Piracetam-Egis - SĐK VN-16482-13 - Thuốc hướng tâm thần. Piracetam-Egis Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Piranooflam 800

0
Piranooflam 800 - SĐK VN-17435-13 - Thuốc hướng tâm thần. Piranooflam 800 Viên nén bao phim - Piracetam 800mg

Toptropin 800mg

0
Toptropin 800mg - SĐK VD-20637-14 - Thuốc hướng tâm thần. Toptropin 800mg Viên nén bao phim - Piracetam 800mg