Danh sách

Trivastal Retard 50

0
Trivastal Retard 50 - SĐK VN-6289-02 - Thuốc hướng tâm thần. Trivastal Retard 50 Viên nén bao giải phóng chậm - Piribedil

Trivastal Retard

0
Trivastal Retard - SĐK VN-3075-07 - Thuốc hướng tâm thần. Trivastal Retard Viên bao phóng thích chậm-50mg - Piribedil