Danh sách

Kecam

0
Kecam - SĐK VN-17049-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kecam Dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/1ml

Fedein

0
Fedein - SĐK VN-16201-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fedein dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/1ml

Piroxicam 2%

0
Piroxicam 2% - SĐK VD-25095-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Piroxicam 2% Dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/1ml

Camxicam

0
Camxicam - SĐK VN-21767-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Camxicam Dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/1ml
Thuốc Fenidel - SĐK VD-29226-18

Fenidel

0
Fenidel - SĐK VD-29226-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fenidel Dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/1ml