Danh sách

Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu”

0
Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu” - SĐK VN-18466-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu” Dung dịch tiêm bắp - Piroxicam 20mg/ml

Biocam Inj

0
Biocam Inj - SĐK VN-18413-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biocam Inj Dung dịch tiêm - Piroxicam 20mg/ml