Danh sách

Cyclotinum 20mg

0
Cyclotinum 20mg - SĐK VN-12562-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cyclotinum 20mg Viên nén - Piroxicam beta-cyclodextrin
Thuốc Brexin - SĐK VN-8225-09

Brexin

0
Brexin - SĐK VN-8225-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Brexin Viên nén - Piroxicam beta-cyclodextrin
Thuốc Pexifen - 20mg - SĐK VD-5650-08

Pexifen – 20mg

0
Pexifen - 20mg - SĐK VD-5650-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pexifen - 20mg Viên nén - Piroxicam beta-cyclodextrin