Danh sách

Ringer Lactate

0
Ringer Lactate - SĐK VN-6429-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Ringer Lactate Dung dịch tiêm truyền - potassium chloride, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride