Danh sách

Potassium Chloride 10%

0
Potassium Chloride 10% - SĐK VN-9220-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Potassium Chloride 10% Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - Potassium

Gynovag

0
Gynovag - SĐK H02-132-01 - Thuốc sát khuẩn. Gynovag Thuốc bột - Boric acid, potassium, Aluminum sulfate, Berberine, Menthol