Danh sách

Povidon iod 10%

0
Povidon iod 10% - SĐK VD-21325-14 - Thuốc sát khuẩn. Povidon iod 10% Thuốc nước dùng ngoài - Povidon iod 2g/20ml