Danh sách

Pampara

0
Pampara - SĐK VN-14809-12 - Thuốc khác. Pampara Thuốc tiêm - Pralidoxime chloride

Newpudox Inj

0
Newpudox Inj - SĐK VN-2345-06 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Newpudox Inj Bột pha tiêm-500mg - Pralidoxime Chloride

Daehanpama inj

0
Daehanpama inj - SĐK VN-0751-06 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Daehanpama inj Bột pha tiêm-500mg - Pralidoxime Chloride

ChoongwaePAM A Injection

0
ChoongwaePAM A Injection - SĐK VN-5469-08 - Thuốc cấp cứu và giải độc. ChoongwaePAM A Injection Bột pha tiêm - Pralidoxime Chloride

Daehanpama inj.

0
Daehanpama inj. - SĐK VN-15058-12 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Daehanpama inj. Bột pha tiêm - Pralidoxime Chloride