Danh sách

Oridoxime

0
Oridoxime - SĐK VN-8318-04 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Oridoxime Dung dịch tiêm - Pralidoxime

PAM A

0
PAM A - SĐK VN-6542-02 - Thuốc cấp cứu và giải độc. PAM A Bột pha dung dịch tiêm - Pralidoxime