Danh sách

Tormipex 0.125

0
Tormipex 0.125 - SĐK VN-18113-14 - Thuốc chống Parkinson. Tormipex 0.125 Viên nén - Pramipexol (dưới dạng Pramipexol dihydroclorid monohydrat 0,125mg) 0,088mg