Danh sách

Tormipex 0.25

0
Tormipex 0.25 - SĐK VN-17609-13 - Thuốc chống Parkinson. Tormipex 0.25 Viên nén - Pramipexol (dưới dạng Pramipexol dihydroclorid monohydrat) 0,18mg

Sifstad 0,18

0
Sifstad 0,18 - SĐK VD-27532-17 - Thuốc chống Parkinson. Sifstad 0,18 Viên nén - Pramipexol (dưới dạng Pramipexol dihydroclorid monohydrat) 0,18mg