Danh sách

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-13887-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Hộp 1 chai x 200 viên; hộp 1 chai x 500 viên nén tròn màu cam - Prednisolon 5mg (dưới dạng Prednisolon acetat 5,577mg)

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-13888-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Hộp 10 vỉ x 15 viên, hộp 10 chai x 200 viên, hộp 1 chai x 500 viên nén dài - Prednisolon 5mg dưới dạng Prednisolon acetat 5,577mg

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-13885-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Hộp 1 chai x 200 viên, hộp 1 chai x 500 viên nén tròn màu hồng - Prednisolon 5mg (dưới dạng Prednisolon acetat 5,577mg)

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-13886-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Hộp 1 chai x 200 viên, hộp 1 chai x 500 viên nén tròn màu xanh - Prednisolon 5mg dưới dạng Prednisolon acetat 5,577mg