Danh sách

Cbipreson

0
Cbipreson - SĐK VD-21687-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cbipreson Viên nén - Prednisolon (dưới dạng prednisolon acetat) 5mg

Tiphapred 5

0
Tiphapred 5 - SĐK VD-23032-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tiphapred 5 Viên nén - Prednisolon (dưới dạng Prednisolon acetat) 5mg

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-28050-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Viên nang cứng (hồng đậm bạc-hồng nhạt bạc) - Prednisolon (dưới dạng Prednisolon acetat) 5mg

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-28051-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Viên nén (màu cam) - Prednisolon (dưới dạng Prednisolon acetat) 5mg

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VD-28052-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Viên nang cứng (xám bạc-cam bạc) - Prednisolon (dưới dạng Prednisolon acetat) 5mg