Danh sách

Rednison

0
Rednison - SĐK VNB-3399-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rednison Viên nén - Prednisolone acetate

Pred Forte

0
Pred Forte - SĐK VN-1575-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Pred Forte Hỗn dịch nhỏ mắt-1% - Prednisolone acetate

Eyeluk

0
Eyeluk - SĐK VN-2473-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyeluk Hỗn dịch nhỏ mắt-1%w/v - Prednisolone acetate

Prednilone eye drop

0
Prednilone eye drop - SĐK VN-2949-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Prednilone eye drop Thuốc nhỏ mắt-10mg/ml - Prednisolone acetate

Sunpredmet 1%

0
Sunpredmet 1% - SĐK VN-12657-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sunpredmet 1% Hỗn dịch nhỏ mắt - Prednisolone acetate

Eyeluk

0
Eyeluk - SĐK VN-15679-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyeluk Hỗn dịch nhỏ mắt - Prednisolone acetate

Prednisolon

0
Prednisolon - SĐK VD-3582-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon Viên nén - Prednisolone acetate

Prednisolon

0
Prednisolon - SĐK VD-3583-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon Viên nén màu vàng - Prednisolone acetate