Danh sách

Rewisca 150mg

0
Rewisca 150mg - SĐK VN-21195-18 - Thuốc hướng tâm thần. Rewisca 150mg Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Pregabalin capsule 150mg

0
Pregabalin capsule 150mg - SĐK VN-21187-18 - Thuốc hướng tâm thần. Pregabalin capsule 150mg Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Lyapi 150

0
Lyapi 150 - SĐK VD-31033-18 - Thuốc hướng tâm thần. Lyapi 150 Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Lyric Capsule

0
Lyric Capsule - SĐK VN-21265-18 - Thuốc hướng tâm thần. Lyric Capsule Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Cragbalin 150

0
Cragbalin 150 - SĐK VD-31125-18 - Thuốc hướng tâm thần. Cragbalin 150 Viên nang cứng (trắng-trắng) - Pregabalin 150mg

Davyca-F

0
Davyca-F - SĐK VD-19655-13 - Thuốc hướng tâm thần. Davyca-F Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Ausvair 150

0
Ausvair 150 - SĐK VD-14140-11 - Thuốc hướng tâm thần. Ausvair 150 Hộp 3 vỉ x 10 viên nang (vỉ nhôm-PVC) - Pregabalin 150mg

PMS-Pregabalin

0
PMS-Pregabalin - SĐK VN-18573-14 - Thuốc hướng tâm thần. PMS-Pregabalin Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Pregasafe 150

0
Pregasafe 150 - SĐK VN-17826-14 - Thuốc hướng tâm thần. Pregasafe 150 Viên nang cứng - Pregabalin 150mg

Prepentin 150mg

0
Prepentin 150mg - SĐK VN-17997-14 - Thuốc hướng tâm thần. Prepentin 150mg Viên nang cứng - Pregabalin 150mg