Danh sách

Topgalin 75

0
Topgalin 75 - SĐK VD-30900-18 - Thuốc hướng tâm thần. Topgalin 75 Viên nang cứng - Pregabalin 75 mg

Gloryca

0
Gloryca - SĐK VD-21278-14 - Thuốc hướng tâm thần. Gloryca Viên nang cứng - Pregabalin 75 mg

Neurolin-75

0
Neurolin-75 - SĐK VN-20303-17 - Thuốc hướng tâm thần. Neurolin-75 Viên nang cứng - Pregabalin 75 mg

Cragbalin 75

0
Cragbalin 75 - SĐK VD-27928-17 - Thuốc hướng tâm thần. Cragbalin 75 Viên nang cứng (màu đỏ) - Pregabalin 75 mg
Thuốc Maxxneuro 75 - SĐK VD-23510-15

Maxxneuro 75

0
Maxxneuro 75 - SĐK VD-23510-15 - Thuốc hướng tâm thần. Maxxneuro 75 Viên nang cứng - Pregabalin 75 mg
Thuốc Synapain 75 - SĐK VD-23685-15

Synapain 75

0
Synapain 75 - SĐK VD-23685-15 - Thuốc hướng tâm thần. Synapain 75 Viên nén bao phim - Pregabalin 75 mg

Pagalin

0
Pagalin - SĐK VD-33615-19 - Thuốc hướng tâm thần. Pagalin Viên nang cứng - Pregabalin 75 mg

Leptica 75

0
Leptica 75 - SĐK VN-22452-19 - Thuốc hướng tâm thần. Leptica 75 Viên nang cứng - Pregabalin 75 mg