Danh sách

Prega-100

0
Prega-100 - SĐK VN-5415-10 - Thuốc khác. Prega-100 Viên nang - Pregabalin

Lyrica 150mg

0
Lyrica 150mg - SĐK VN-4549-07 - Thuốc hướng tâm thần. Lyrica 150mg Viên nang cứng gelatin - Pregabalin

Lyrica 75g

0
Lyrica 75g - SĐK VN-4550-07 - Thuốc hướng tâm thần. Lyrica 75g Viên nang cứng gelatin - Pregabalin

Pregobin

0
Pregobin - SĐK VN-6214-08 - Thuốc hướng tâm thần. Pregobin Viên nang - Pregabalin

Pregobin

0
Pregobin - SĐK VN-6215-08 - Thuốc hướng tâm thần. Pregobin Viên nang - Pregabalin

Neurica-100

0
Neurica-100 - SĐK VN-7287-08 - Thuốc hướng tâm thần. Neurica-100 Viên nang - Pregabalin

Neurica-75

0
Neurica-75 - SĐK VN-7288-08 - Thuốc hướng tâm thần. Neurica-75 Viên nang - Pregabalin

Gabica Capsule 100

0
Gabica Capsule 100 - SĐK VN-7176-08 - Thuốc hướng tâm thần. Gabica Capsule 100 Viên nang cứng - Pregabalin

Gabica Capsule 300

0
Gabica Capsule 300 - SĐK VN-7177-08 - Thuốc hướng tâm thần. Gabica Capsule 300 Viên nang cứng - Pregabalin

Gabica Capsule 75mg

0
Gabica Capsule 75mg - SĐK VN-7178-08 - Thuốc hướng tâm thần. Gabica Capsule 75mg Viên nang cứng - Pregabalin