Danh sách

Thuốc Luteina - SĐK 3126/QLD-KD

Luteina

0
Luteina - SĐK 3126/QLD-KD - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Luteina Viên nén đặt âm đạo, viên nén không bao màu trắng, hai mặt lồi, một mặt khắc “100“ mặt còn lại khắc “22“ - Progesteron 100mg

Progesteron 100mg

0
Progesteron 100mg - SĐK VD-33812-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesteron 100mg Viên nang mềm - Progesteron 100mg
Thuốc Postcare 100 - SĐK VD-24359-16

Postcare 100

0
Postcare 100 - SĐK VD-24359-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Postcare 100 Viên nang mềm - Progesteron 100mg