Danh sách

Vageston 100

0
Vageston 100 - SĐK VN-9301-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vageston 100 Viên nang mềm - Progesterone

Vageston 200

0
Vageston 200 - SĐK VN-9302-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vageston 200 Viên nang mềm - Progesterone
Thuốc Utrogestan 100mg - SĐK VN-8668-04

Utrogestan 100mg

0
Utrogestan 100mg - SĐK VN-8668-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Utrogestan 100mg Viên nang mềm (uống hoặc đặt) - Progesterone

Progeffik 100

0
Progeffik 100 - SĐK VN-10367-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progeffik 100 Viên nang mềm - Progesterone

Progeffik 200

0
Progeffik 200 - SĐK VN-10368-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progeffik 200 Viên nang mềm (uống hoặc đặt âm đạo) - Progesterone

Progesterone

0
Progesterone - SĐK VN-7014-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesterone Dung dịch tiêm - Progesterone

Progesterone

0
Progesterone - SĐK VN-5605-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesterone Dung dịch tiêm - Progesterone

Progesterone injection BP 25mg

0
Progesterone injection BP 25mg - SĐK VN-1507-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesterone injection BP 25mg Dung dịch tiêm-25mg/ml - Progesterone

Progesterone injection Tai Yu

0
Progesterone injection Tai Yu - SĐK VN-6748-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progesterone injection Tai Yu Dung dịch tiêm - Progesterone

Lugerol

0
Lugerol - SĐK VNA-1442-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lugerol Dung dịch tiêm dầu - Progesterone