Danh sách

Promethazin 0,1%

0
Promethazin 0,1% - SĐK VD-10151-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin 0,1% - Promethazin hydroclorid 0,1%

Phenergan sirô

0
Phenergan sirô - SĐK VD-12044-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Phenergan sirô - Promethazin hydroclorid 0,113g/100ml (tương đương promethazin base 0,100g)