Danh sách

Promethazin

0
Promethazin - SĐK VD-12060-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin - Promethazin hydroclorid 15mg

Promethazin

0
Promethazin - SĐK VD-27615-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin Viên nén bao đường - Promethazin hydroclorid 15mg