Danh sách

Prome-NIC – 10mg

0
Prome-NIC - 10mg - SĐK VD-5683-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Prome-NIC - 10mg Viên bao đường - Promethazin hydroclorid

Promethazin

0
Promethazin - SĐK VD-5718-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin Viên bao đường - Promethazin hydroclorid

Promethazin-15mg

0
Promethazin-15mg - SĐK VD-5320-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Promethazin-15mg Viên bao đường - Promethazin hydroclorid