Danh sách

Jintamol Inj.

0
Jintamol Inj. - SĐK VN-18453-14 - Thuốc khác. Jintamol Inj. Bột pha tiêm tĩnh mạch - Propacetamol HCl 1g