Danh sách

Jintamol Inj

0
Jintamol Inj - SĐK VN-3234-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jintamol Inj Bột pha tiêm-1g - Proparacetamol hydrochloride