Danh sách

Fresofol 1%

0
Fresofol 1% - SĐK VN-16758-13 - Thuốc gây tê - mê. Fresofol 1% Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - Propofol 10mg/ml (1%)

Fresofol 1% MCT

0
Fresofol 1% MCT - SĐK VN-17436-13 - Thuốc gây tê - mê. Fresofol 1% MCT Nhũ tương để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - Propofol 10mg/ml (1%)
Thuốc Diprivan - SĐK VN-17251-13

Diprivan

0
Diprivan - SĐK VN-17251-13 - Thuốc gây tê - mê. Diprivan Nhũ tương tiêm/truyền tĩnh mạch - Propofol 10mg/ml (1%)