Danh sách

Propofol – Lipuro 0.5%

0
Propofol - Lipuro 0.5% - SĐK VN-22232-19 - Thuốc gây tê - mê. Propofol - Lipuro 0.5% Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền - Propofol 5mg/ml