Danh sách

Thyrostatic

0
Thyrostatic - SĐK VN-6245-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Thyrostatic Viên nén - Propylthiouracil

Rieserstat

0
Rieserstat - SĐK VN-1647-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rieserstat Viên nén-50mg - Propylthiouracil

Pyracil

0
Pyracil - SĐK VN-5575-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pyracil Viên nén - Propylthiouracil

Pyracil tablet

0
Pyracil tablet - SĐK VN-2545-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pyracil tablet Viên nén-50mg - Propylthiouracil

Propylthiouracil Tablets BP

0
Propylthiouracil Tablets BP - SĐK VN-1906-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil Tablets BP Viên nén-50mg - Propylthiouracil

PTU (PropylThiouracil) 50mg

0
PTU (PropylThiouracil) 50mg - SĐK VNB-1039-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PTU (PropylThiouracil) 50mg Viên nén - Propylthiouracil

PTU 50mg

0
PTU 50mg - SĐK VNA-4954-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PTU 50mg Viên nén - Propylthiouracil

Propylthiouracil 50mg

0
Propylthiouracil 50mg - SĐK V1085-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil 50mg Viên nén - Propylthiouracil

Propylthiouracil 50mg

0
Propylthiouracil 50mg - SĐK VNB-1208-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil 50mg Viên nén - Propylthiouracil

Propylthiouracil 50mg

0
Propylthiouracil 50mg - SĐK V526-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Propylthiouracil 50mg Viên nén - Propylthiouracil