Danh sách

Alermed

0
Alermed - SĐK VD-14062-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alermed Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 500 viên nang cứng - Paracetamol 500 mg, Loratadin 5 mg, Pseudoephedrin 15 mg

Alermed

0
Alermed - SĐK VD-14063-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alermed Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim. Chai 500 viên nén dài bao phim - Paracetamol 500 mg, Loratadin 5 mg, Pseudoephedrin 15 mg