Danh sách

Triam- Fort

0
Triam- Fort - SĐK VD-11299-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Triam- Fort - paracetamol 650mg, pseudoephedrin HCl 25mg, Chlopheniramin maleat 4mg