Danh sách

Cezil-D

0
Cezil-D - SĐK VD-10074-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cezil-D - Cetirizin dihydroclorid 5 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg

Rumenadol Y500

0
Rumenadol Y500 - SĐK VD-11891-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rumenadol Y500 - Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg, Dextromethorphan 15 mg

Rumednic

0
Rumednic - SĐK VD-10841-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rumednic - Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg, Dextromethorphan 15 mg

Hapacol cảm sổ mũi

0
Hapacol cảm sổ mũi - SĐK VD-10947-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol cảm sổ mũi - Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg

Fludolfort

0
Fludolfort - SĐK VD-10754-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fludolfort - Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg

Daflumex

0
Daflumex - SĐK VD-11720-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Daflumex - Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg, Dextromethorphan 15 mg

Rumednic Extra

0
Rumednic Extra - SĐK VD-14085-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rumednic Extra Hộp 25 vỉ x 4 viên bao phim. Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim. Chai 100 viên bao phim - Paracetamol 650 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg, Dextromethorphan HBr 15 mg

Hapacol Cold – D

0
Hapacol Cold - D - SĐK VD-13736-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol Cold - D Hộp 10 vỉ x 5 viên nén dài bao phim, chai 100 viên nén dài bao phim - Paracetamol 500 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg