Danh sách

Sedafed

0
Sedafed - SĐK VD-14423-11 - Thuốc khác. Sedafed Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên, hộp 1 chai x 200 viên nén bao phim - Pseudoephedrin HCl 30mg, Clorpheniramin maleat 1mg

Decolgen No Drowse

0
Decolgen No Drowse - SĐK VD-5702-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Decolgen No Drowse Viên nén - Acetaminophen 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg

Decolgen Forte PS

0
Decolgen Forte PS - SĐK VD-5701-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Decolgen Forte PS Viên nén - Acetaminophen 500mg, Clorpheniramin maleat 2mg, Pseudoephedrin HCl 30mg

Biragan Day

0
Biragan Day - SĐK VD-10983-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biragan Day - Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg, Loratadin 5mg

Biragan F

0
Biragan F - SĐK VD-10091-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biragan F - Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg, Clorpheniramin maleat 2mg

NTN’S-10

0
NTN'S-10 - SĐK VD-13711-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. NTN'S-10 Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC/PVdC), Hộp 1 chai 60 viên (chai thủy tinh màu nâu); Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE), Chai nhựa HDPE 500 viên, Chai nhựa HDPE 1000 viên nén dài bao phim - Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg, Chlopheniramin maleat 2mg

Deconal

0
Deconal - SĐK VD-14207-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Deconal hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài - Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg
Thuốc Dolirhume - SĐK VD-12041-10

Dolirhume

0
Dolirhume - SĐK VD-12041-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolirhume Viên nang - Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg